Servis İstasyonun Sorumlulukları

Kullanım ömrü süresince aracın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım  süresi azami tamir süresini geçemez.Bu süre , garanti süresi içerisinde araca ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde , garanti süresi dışında ise aracın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Tüketici arıza bildirimini;telefon,faks,e-posta,iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapılabilir.Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
Aracın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon,kısa mesaj,faks,e-posta,iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir.Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.

[…]