Kullanım ömrü süresince aracın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım  süresi azami tamir süresini geçemez.Bu süre , garanti süresi içerisinde araca ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde , garanti süresi dışında ise aracın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Tüketici arıza bildirimini;telefon,faks,e-posta,iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapılabilir.Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Aracın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon,kısa mesaj,faks,e-posta,iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir .Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.

Aracın garanti süresi dışında, garanti  belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda, değişen veya satılan parça ,için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti  süresi verilir.

Aracın tamiri mümkün değilse;yetkili servis istasyonu,satıcı,üretici veya ithalatçı tarafından rapor hazırlanır.

Arızalarda kullanım hatasının bulup bulunmadığının,yetkili servis istasyonları,yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla;malın satıcısı,ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi  zorunludur.

Garanti kapsamı içerisindeki aracınızın, garantiye giren bir arızadan dolayı arızasının on(10) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde aracınızın arızası giderilinceye kadar tarafınıza benzer özelliklere sahip başka bir araç temin edilebilir.

Garanti kapsamında tamirde geçen süre,garanti süresine eklenir.

Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istasyonunun olmaması  halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur.

Tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda;aracın firma merkezine ya da diğer bir yetkili servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye,posta,kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.

Servis istasyonlarının,Satış sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin 11 inci  maddesinde belirtilen hususları içeren açılış iş emri ve kapanış iş emri düzenlemesi ve bunların birer nüshasını tüketicilere vermesi zorunludur.

Servis istasyonları,yedek parça fiyat listesinin ya tüketicilerin görebileceği bir yere asacak,ya katalog halinde ya da elektronik ortamda tüketiciye sunacaktır.

Aracın garanti süresi dışında,servis istasyonları tarafından verilen montaj,bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak,bir yıl içerisinde  aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez.Tüketicinin aracı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu fıkra kapsamı dışındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.